Cena 20 euro

Veľkosti sviec:
Valec: 6,7 x 22 cm (priemer - výška)
          7 x 18,5 cm
Valec špirála: 7 x 22,9 cm
 
 
 
 

Kontakt

Imena-Ra, s.r.o. - Spoločnosť pre celostný rozvoj osobnosti

konstelacie.multidimenzie@gmail.com