Články

23.01.2012 18:03
 Je užitočné vedieť fakty o svojej rodine a svojich predkoch - zoznam možných ťažkých osudov. Tieto udalosti mohli spôsobiť zablokovanie energie v systéme rodiny. •    Predčasná smrť do 50 rokov. •    Partizánska, legionárska vojna. •  ...
31.01.2012 13:42
Multidimenzie sa dajú rozostaviť na akúkoľvek tému alebo problém, s ktorým nevieme v bežnom živote pohnúť alebo nás niečo drží na stagnujúcom mieste v živote.Ďalej  poskytujú náhľad na skryté sily, ktoré za daným problémom pôsobia. Dochádza k uvoľneniu týchto síl tak, aby energia tiekla tam,...
31.01.2012 21:06
Ako systemické a multidimenzinálne konštelácie prebiehajú? Na začiatku semináru si každý účastník prečíta a vypíše dotazník zo súhlasom, že preberá zodpovednosť počas seminára sám za seba. Konštelácie nie sú náhradou odbornej psychologickej alebo psychoterapeutickej pomoci. V úvodnom "kolečku" sa...
06.04.2012 17:04
Liečenie z pohľadu šamana znamená pomôcť tomu, kto o liečenie požiada s akýmkoľvek problémom, ktorý mu nedovoľuje žiť šťastne. Nemoc z pohľadu šamana je čokoľvek, čo človeka robí nešťastným. Úlohou šamana je odstrániť dotyčný problém, ktorý si klient zadá ako nemoc. Vyliečiť klienta znamená pre...
21.06.2013 17:54
Čo sú systemické konštelácie? Slovo systemické už napovedá, že budeme pracovať zo systémom. To znamená s akýmkoľvek systémom. Slovo konštelácie v preklade znamená súhvezdie. Ale neriešime nič s hviezdami. Dá sa to aj preložiť aj ako rozostavenie. To znamená že ide o prácu...
21.06.2013 18:04
Čo sú a ako pôsobia systemické zákony? Každý systém podlieha jednoduchým zákonom. Sú tri systemické zákony na prvý pohľad jednoduché ale obsahom veľmi dôležité. 1. Zákon o súnaležitosti – každý člen systému má rovnaké právo na príslušnosť k systému. Rovnaké ako každý iný člen....
01.07.2013 09:46
Dovoľte svojim očiam, aby sa pomaly zatvorili. Predstavte si, ako stojíte pred svojimi rodičmi a pozeráte sa nich ako malé dieťa. Malé dieťa sa pozerá na svojich rodičov s neuveriteľnou úctou. Keď mama kojí svoje dieťa, pozerá sa jej priamo do očí. Berie si od matky, zatiaľ čo sa jej...
01.07.2013 10:07
Necháme sa unášať pohybom ducha. Unášaný pohybom ducha si pritákame taký aký sme, a pritakáme všetkému, čo od začiatku patrí k nášmu životu. Pritákame svojej matke a svojmu otcovi. Pritákame okolnostiam, ktoré ich priviedli dokopy. Pritakáme ich láske, takej aká bola, pre nich možná....
24.07.2013 12:01
Jiřina Prekopová Narodila se 14. října 1929 v Prostějově. Vystudovala psychologii v Olomouci (než jej z fakulty vyhodili, byl jejím učitelem i známý filozof J. L. Fischer). Po studiích kvůli svým protikomunistickým názorům nesměla v oboru pracovat. Odešla do Sudet, kde tři roky učila na...

Kontakt

Imena-Ra, s.r.o. - Spoločnosť pre celostný rozvoj osobnosti

konstelacie.multidimenzie@gmail.com